Het Bestuur

 

Het dagelijks bestuur van Scouting de Peelspeurders bestaat uit zeven personen. Deze club mensen is verantwoordelijk voor het algemeen beleid binnen de vereniging. Ook is elk bestuurslid een direct aanspreekpunt voor de leiding van de verschillende speltakken. 
Bestuursleden worden gekozen in de groepsraad voor een periode van 3 jaar, waarna zij zich al dan niet herkiesbaar stellen.

Onze voorzitter is in principe het eerste aanspreekpunt voor de vereniging, daarnaast zit hij de bestuurs-, stuurgroep-, en de groepsraad vergaderingen voor.

De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene communicatie binnen en buiten de vereniging, daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie (samen met de speltakken).

Ons bestuur bevat twee penningmeesters.
De penningmeester stichting draagt zorg voor een financieel gezonde stichting ter ondersteuning van de vereniging. De stichting zorgt voor de gebouwen, terreinen en materialen. 
De penningmeester vereniging draagt zorg voor een overzicht van alle financiële stromen binnen de speltakken, alsmede de inning voor de contributie.

De algemene stuursleden beheren onder andere het document: Administratieve Organisatie Scouting de Peelspeurders, het privacybeleid en het verzekeringspakket van Scouting de Peelspeurders. Daarnaast kunnen verschillende taken worden opgenomen.

De functie groepsbegeleider in het bestuur is nog vacant. Een groepsbegeleider is de teamleider van het ondersteuningsteam 'Praktijkbegeleiding'. Deze zorgen samen voor de werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers, coördineren stagiaires en bevorderen de sfeer binnen de groep.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: Huub Stevens (Ad-interim voorzitter), John Niessen (secretaris), Nicolle Eikholt-Claessens (algemeen bestuurslid), Tom Linnenbank (penningmeester vereniging), Claudia Brands-Van der Velde (Activiteiten).