Verkenners

De Verkenners zijn leden van de speltak van 11 tot 15 jaar oud voor alleen jongens. Bij sommige groepen wijken de leeftijden een jaar naar boven of beneden af. Het is de meest directe vertaling van het Engelse Scout. Bij het opkomen van gemengde groepen is de naam veranderd naar Scouts, maar in de praktijk wordt de naam verkenner nog gebruikt door vrijwel alle jongensgroepen en een kwart van de gemengde groepen, samen ongeveer de helft van alle groepen.

Een Verkennerstroep bestaat uit een aantal Patrouilles, met hun eigen Patrouille Leider en een Assistent PL.
Deze groep word in bedwang gehouden door een team van Vaandrigs, met aan het hoofd de welbekende Hopman.

We hebben een jonge actieve groep.

Onze activiteiten houden we zo weel en zo vaak mogelijk in de buitenlucht.
Bestaande uit het aanleren van verschillende technieken zoals: pionieren, kampvuren maken, kaart- en kompastechnieken en nog veel meer.
We hebben meerdere (internationale) weekendkampen en gaan jaarlijks een week op zomerkamp.