Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Scouting de Peelspeurders bestaat uit zeven personen. Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het algemeen beleid binnen onze jeugdvereniging.

Bestuursleden worden gekozen in de groepsraad voor een periode van 3 jaar, waarna zij zich al dan niet herkiesbaar stellen.

Maandelijks wordt er vergaderd in het Peppelshuus waarbij roulerend ook de verschillende commissies zoals groepsbegeleiding, gebouwbeheer en materiaalbeheer aansluiten zodat alle partijen onderling ook goed op de hoogte zijn van de lopende zaken.

Onze voorzitter is in principe het eerste aanspreekpunt voor de vereniging, daarnaast zit hij de bestuursvergadering, stuurgroep en de algemene ledenvergadering voor.

De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene communicatie binnen en buiten de vereniging, daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie (samen met de speltakken).

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële stromen, tevens zorgt hij er onder andere voor dat de contributies op tijd geïnd worden.

Daarnaast heeft elk bestuurslid van de vereniging één of twee speltakken die hij/zij begeleidt. Deze taak als groepsbegeleider zorgt ervoor dat de afstand tussen de groepen en het bestuur zo klein mogelijk is. Tevens is het voor de groep duidelijk wie hun aanspreekpunt is vanuit het bestuur.

Het algemeen bestuurslid beheert het verzekeringen pakket van Scouting de Peelspeurders, deze persoon is op dit gebied het eerste aanspreekpunt.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden.

  • Kristel Coppens (voorzitter)
  • Ties Verhagen (penningmeester)
  • Paul de Mulder (secretaris)
  • Manon Claessens (groepsbegeleiding)
  • Lisa van Leerdam (activiteiten)
  • Edwin de Klein (algemeen bestuurslid)
  • Sjoerd Draaisma (algemeen bestuurslid