Het bestuur

Het dagelijks bestuur van Scouting de peelspeurders bestaat uit vijf personen.Deze club mensen is verantwoordelijk voor het algemeen beleid binnen de vereniging.

Bestuursleden worden gekozen in de groepsraad voor een periode van 3 jaar, waarna zij zich al dan niet herkiesbaar stellen.

Maandelijks wordt er vergaderd in het Peppelshuus waarbij roulerend ook de verschillende commissies zoals groepsbegeleiding, gebouwbeheer en materiaalbeheer aansluiten zodat alle partijen onderling ook goed op de hoogte zijn van de lopende zaken.

Onze voorzitter is in principe het eerste aanspreekpunt voor de vereniging, daarnaast zit hij de bestuurs-, stuurgroep-, en de groepsraad vergaderingen.

De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene communicatie binnen en buiten de vereniging, daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie (samen met de speltakken).

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële stromen, tevens zorgt hij er onder andere voor dat de contributies op tijd geïnt worden.

Namens het team groepsbegeleiders die de speltak leiding ondersteund bij de dagelijkse gang van zaken, neemt één afgevaardigde plaats in het bestuur.

Het algemeen bestuurslid beheert het verzekeringen pakket van Scouting de Peelspeurders, deze persoon is op dit gebied het eerste aanspreekpunt.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden.

Tom Linnenbank (penningmeester), …  (algemeen bestuurslid), John Niessen (secretaris), Huub Stevens (voorzitter), Manon Cleassens (groepsbegeleiding)