Welpen Jongens

Als rode draad in onze programma’s gebruiken we “het Jungle boek” van Rudyard Kipling. De Welpen worden ingedeeld in nesten (groepjes). De namen van de hoofdfiguren van dat verhaal worden gebruikt als namen voor de leiding, zoals Baloe, Khan, Akela, Bagheera en Kaa. De groep noemen we een horde.

Welpen zijn namelijk jonge wolven. De welpen ondernemen verschillende activiteiten zoals, hutten bouwen in het bos, sport en spel, vliegers maken en schatgraven.

Ze gaan ieder jaar op een oefen weekendkamp en een zomerkampweek.